FOUKANÁ IZOLACE NA BÁZI CELULÓZY

FOUKANÁ IZOLACE NA BÁZI CELULÓZY

zatepluje dům, zvukově izoluje vnitřek domu

Firma Thermodom nabízí jednu z nejmodernějších metod zateplování podlah, stěn a střech, kterou je zateplování celulózou.

Zateplování celulózou spočívá ve foukání celulózových vláken do přepážek budovy, které chceme zateplit. Hlavní předností tohoto řešení je především vysoká efektivita, za kterou vděčí fyzikálním vlastnostem celulózy. Jednou z nich je sypkost, díky čemuž materiál pronikne i do těžko přístupných míst.

Celulóza nejenže zatepluje dům, ale rovněž ho zvukově izoluje, zlepšuje mikroklima budovy a pomáhá snížit množství vodní páry. Kromě toho má vysokou ohnivzdornost, nedráždí pokožku a je 100% složena z přírodních komponentů.

CO TO JE CELULÓZA?

Celulóza se vyrábí z čistého vytříděného recyklovaného papíru. Makulatura, nasáknutá sloučeninami bóru zajišťujícími ochranu před škůdci, ohněm, plísní, apod., nejenže sama nepodléhá biodegradaci, ale díky solím bóru zpomaluje hnilobné procesy u dřevěných konstrukcí. Celulóza je papír, ale díky impregnaci patří tento materiál do kategorie nehořlavých látek, při styku s ohněm zuhelnatí a vytvoří tvrdou hmotu zabraňující dalšímu šíření ohně. Tento materiál je chráněn vhodně vybranými inhibitory a impregnací, díky čemu je vysoce ohnivzdorný a zvukově izoluje místnosti. Ve výrobní technologii je eliminován sklon k vlhnutí, to znamená, že na rozdíl od např. minerální vlny celulóza neztrácí v okamžiku zvlhnutí své tepelně izolační schopnosti. Má schopnost absorbovat a odvádět vlhkost a rovněž ji odvádět do míst, kde je její koncentrace nižší. Celulózová vlákna díky své hygroskopické schopnosti absorbují vlhkost z povrchu dřeva, z vnitřku místností a z okolí a poté se tato vlhkost prostřednictvím velké plochy odpařuje. Díky „dýchání“ celulózových vláken taková tepelná izolace nevyžaduje použití parozábrany.

Izolační materiál vyrobený 100% z organických surovin je z biologicko-stavebního a ekologického hlediska produktem mimořádně šetrným k životnímu prostředí a jeho výroba není energeticky náročná.

POUŽITÍ CELULÓZY:

 

Celulózová izolace může být používána k zateplení podlah, stěn a střech. Tvoří efektivní izolační systém splňující nejvyšší kvalitativní požadavky. Po celý rok zajišťuje komfortní klima v místnostech a výrazně snižuje náklady na vytápění budovy. Celulózový izolační materiál má nízký součinitel tepelné vodivosti, který činí 0,039 W.m-1. Umožňuje absorbování a kontrolované odvádění vlhkosti.

Kontaktujte nás!

ZAJIŠŤUJEME TEPLO… ZA DŮVĚRU! 

 

jsme na aukci