Pěny

Otevřená buněčná struktura

nejčastěji používaná a nejlepší volba, pokud jde o zateplení podkroví.

Uzavřená buněčná struktura

struktura uzavřené buňky je nejčastěji nejlepší volba, pokud jde o zateplení základů, stropů, stěn nebo podzemních sítí.

Firma Thermodom nabízí dva druhy stříkané pěny

Hlavním rozdílem mezi nimi je struktura pěny měnící jejich přednosti a použití. Stříkaná izolační pěna je univerzálním materiálem, který je dostupný v různých variantách s odlišnými fyzikálními vlastnostmi a hmotností.

Jako odborníci v této oblasti vám pomůžeme poznat a vybrat individuálně podle vašich potřeb strukturu příslušného typu, která vám zaručí kvalitní stříkanou izolaci.

Otevřená buněčná strukturanejčastěji používaná a nejlepší volba, pokud jde o zateplení podkroví. O pěně se říká, že má otevřenou buněčnou strukturu, pokud otevřenou strukturu má minimálně 90 % jejích buněk. Pěna s otevřenou strukturou buněk je měkká stříkaná izolační pěna vhodná především pro použití v interiérech, např. pro izolaci stěn, stropů a podkroví a izolaci mezi krokvemi.

Uzavřená buněčná struktura – struktura uzavřené buňky je nejčastěji nejlepší volba, pokud jde o zateplení základů, stropů, stěn nebo podzemních sítí. Pěny s uzavřenou buněčnou strukturou se vyznačují voděodolností a nenasákavostí, což umožňuje použití této pěny rovněž jako hydroizolačního materiálu.

CO TO JE POLYURETANOVÁ PĚNA?

Polyuretan je materiálem všeobecně známým a používaným v chemickém, automobilovém nebo oděvním průmyslu. Nejpopulárnější formou tohoto materiálu je pěna, která v závislosti na použití může mít formu od velmi pružné po velmi tuhou až tvrdou.

První instalace tuhé stříkané polyuretanové pěny byly provedeny v 50. letech minulého století a od té doby se tento typ izolace ukázal jako nejlepší a nejtrvanlivější způsob zateplení.

Polyuretanová pěna vzniká v důsledku smísení dvou složek, kterými jsou polyol (pryskyřice) a izokyanát (tužidlo). Smíchané komponenty vytvářejí pod vlivem tlaku vytvořeného v reaktoru polyuretanovou pěnu nazývanou rovněž PUR pěna. Pěna je aplikována na izolované prvky a vytváří izolační vrstvu. V okamžiku smíchání složek dojde k prudkému nárůstu objemu vznikající vrstvy, výsledkem čehož je ideální vyplnění všech prázdných a nedostupných prostorů. PUR pěnu lze používat jak uvnitř stavebních objektů, tak i venku mimo tyto objekty

Naše firma nabízí zateplení metodou nástřiku polyuretanové pěny, která je bezkonkurenční a moderní izolační metodou používanou ve stavebnictví na celém světě.

V Polsku stále více investorů uznává přednosti stříkaných izolací před tradičními izolačními materiály včetně minerální vlny. PUR pěna především:

 • má několikanásobně vyšší tepelný odpor než: polystyren, minerální vlna, korek, dřevovláknitá deska, dřevo, plynobeton nebo cihla

 • není nasákavá ani hygroskopická tak jako minerální vlna

 • postupem času se neověšuje

 • při zvýšené teplotě neoxiduje a není hořlavá jak polystyren

 • na spojích nemá štěrbiny vystavené protékání

 • umožňuje difuzi vodní páry z místností, umožňuje „dýchání“ přepážky

 • její fyzikální parametry se nemění, zateplení polyuretanovou pěnou je trvanlivé

 • zateplení polyuretanovou pěnou splňuje požadavky standardu energeticky úsporných a pasivních staveb

 • vyznačuje se nízkými hodnotami součinitele tepelné vodivosti,

 • snižuje sezónní požadavky na odběr energie na vytápění budovy,

 • lze ji použít na všechny suché a očištěné podklady, např. asfaltovou lepenku, eternit, beton, dřevo, plech

 • polyuretanová pěna má zvýšenou chemickou a biologickou odolnost

 • je odolná vůči agresivnímu chemickému prostředí (odolná vůči kyselinám, zásadám, průmyslovým spalinám, minerálním olejům, benzinu, motorové naftě, rozpouštědlům)

 • je chemicky inertní, netoxická, při nástřiku nevylučuje ostrý zápach a během užívání budovy je bez vůně a zápachu, neobsahuje formaldehydy, oxid uhličitý ani jiné nebezpečné plyny

 • polyuretanová pěna je ekologická – může mít přímý kontakt s potravinami, dokonale se hodí pro zateplení hospodářských budov, zateplení kurníků nebo chladíren

 • nevyvolává alergické reakce u lidí a zvířat (zateplení kurníků, zateplení chlévů)

TECHNICKÉ PARAMETRY PUR PĚNY

Použití PUR pěny jako ochranné vrstvy zaručuje:
– biologická odolnost (mimo jiné houby, plísně, hmyz a hlodavci)
– chemická odolnost
– vysoká voděodolnost
– výborná ochrana před korozí
– velmi dobrá zvuková izolace
– bezpečná ochrana před tzv. rosným bodem, a to nezávisle na roční době

VLASTNOSTI PĚNY s otevřenou buněčnou strukturou:

Objemová hmotnost [kg/m3] 10 +- 20 %
– Tepelná vodivost λ 0,034-0,037 [W/mK] – Nasákavost vody při částečném ponoření ≤12 [kg/m2] – Obsah otevřených buněk [%] min. 90 PN – ISO 4590
– Klasifikace reakce na oheň:
Třída E PN-EN 13501-1+A1:2010 pro pěny bez obložení.
Klasifikace samozhášecí schopnosti: samozhášivá PN 88/C-89297
– Propustnost MU3 PN-EN 12086:2001

VLASTNOSTI PĚNY s uzavřenou buněčnou strukturou:

Objemová hmotnost [kg/m3] 37 +- 10 %
– Tepelná vodivost λ 0,022 [W/mK] – Nasákavost vody po 28 dnech při celkovém ponoření ≤0,2 [%, v/v] PN-EN 12087:2000
– Změna lineárních rozměrů, %, po 48 hod. při teplotě + 70 °C a relativní vlhkosti
90 %, ve směru:
délky a šířky ≤5 %
– tloušťky (směr expanze pěny ve formě) ≤4 %
– Obsah uzavřených buněk [%] min. 90 PN – ISO 4590
– Klasifikace reakce na oheň:
Třída E reakce na oheň PN-EN 13501-1:2007
– Klasifikace samozhášecí schopnosti:
samozhášivá PN-88/C-89297
– součinitel difuzního odporu vodní páry [ μ ] 30 +- 10 PN-EN 12086:2001

 

 

POROVNÁNÍ S JINÝMI MATERIÁLY

Kontaktujte nás!

ZAJIŠŤUJEME TEPLO… ZA DŮVĚRU! 

 

jsme na aukci